تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

الف ِ قامت یار

روی آن "تار" نشست

تار ِ کفتار

من گمانم کفتری

محو آن قامت تو

کور ندیدم

که کجا بنشسته ای

نوشته شده در یکشنبه 8 خرداد 1390ساعت 13:57 توسط بهار| 3 نظر|

Design By : Mihantheme