تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

توتها رسیده اند اما

هیچکس نیامد بگوید:

بانو ،

برایت شاخه ای

عطر گل سنجد آورده ام

ببوی

نوشته شده در شنبه 14 خرداد 1390ساعت 12:19 توسط بهار| 11 نظر|

Design By : Mihantheme