تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

باغ سیب کاشتی

به شیطان گفتی

مرا وسوسه ی تو کند

باز هم خدا به غیرت آمد و

اینبار...

بهشت روی زمین افتاد

نوشته شده در یکشنبه 29 خرداد 1390ساعت 12:15 توسط بهار| 18 نظر|

Design By : Mihantheme