تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

                                            حوالی ِ کفشهایم

                             سمتِ وسوسه بارترین            

                                        ویار مسافر،

                                  باد است                   

                                        که دامن چین چینم را

                  با خود می کشد                               

نوشته شده در چهارشنبه 19 مرداد 1390ساعت 00:03 توسط بهار| 22 نظر|

Design By : Mihantheme