تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

ای دوست

این روزها

با هرکه دوست می شوم

احساس می کنم

آنقدر دوست بوده ایم

که دیگر

وقت خیانت است
یک زمان

در یک مکان

با مرگ میعاد خواهم داشت

کاش

آن زمان وآن مکان

اینجا و اکنون بود

نوشته شده در چهارشنبه 9 شهریور 1390ساعت 13:40 توسط بهار| 23 نظر|

Design By : Mihantheme