تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو


                                 مانده در قطبی ترین پهناور این چرخ،

                                       رنگ فریب نامردمی ها،

                                             سفید ...

                                                        اما سرد !

نوشته شده در چهارشنبه 30 شهریور 1390ساعت 13:48 توسط بهار| 23 نظر|

Design By : Mihantheme