تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

خالی می شود خیابان،

و قدمهای تو پر می کند

جای تیک تاک سنگین ثانیه ها را

وقتی که می روی

نوشته شده در دوشنبه 11 مهر 1390ساعت 12:18 توسط بهار| 21 نظر|

Design By : Mihantheme