تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

آب و هوای پارس عجب سفله پرور است

کو همدمی که خیمه از این خاک برکنم؟؟

 

 *برداشت اول: حافظ با اون همه درایتش وقتی این رو میگه، پس یعنی این خراب آباد درست بشو نیست که نیست.

 

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم، و ز پی جانان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم 

 

*برداشت دوم: حافظ تو چه قرنی بوده؟ پس تا بوده ایران همین بوده.

*برداشت سوم: اینجا نمونیم.

نوشته شده در یکشنبه 8 آبان 1390ساعت 11:57 توسط بهار| 15 نظر|

Design By : Mihantheme