تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

پای حرفهای من بشین

پای حرفهای خودت بایست

خسته از حرفها که شدیم

پا به پای هم می مانیم

                     هنوز  

نوشته شده در جمعه 20 آبان 1390ساعت 12:00 توسط بهار| 31 نظر|

Design By : Mihantheme