تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

قرارمان وقت بی قراری

زیر اولین صنوبر ، نه ،

دومین بید مجنون

با بی صداترین سکوت همسایه

و حجمی که تنها اندازه ی

تلاقی شانه هامان

جا دارد و بس

نوشته شده در چهارشنبه 16 آذر 1390ساعت 22:33 توسط بهار| 22 نظر|

Design By : Mihantheme