تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

شیخ ابوالحسن خرقانی شبی نماز همی کرد. آوازی شنید که: هان بوالحنسو، خواهی که از آنچه از تو می دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟ شیخ گفت: ای بار خدای ، خواهی تا آنچه از رحمت تو می دانم و از کرم تو می بینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجودت نکند؟ آواز بر آمد: " نه از تو ، نه از من"پ.ن: اینو گذاشتم تا بدونید خدا اونی نیست که بهمون شناسوندن تا کار خودشون پیش بره.

حافظ میگه:

دارم از لطف ازل،جنت فردوس،طمع   

گرچه دربانی میخانه فراوان کردم

نوشته شده در دوشنبه 21 آذر 1390ساعت 13:25 توسط بهار| 12 نظر|

Design By : Mihantheme