تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

                خیابان های شلوغ خالی بود

             برف هم نمی بارید

                             چیزی به صبح نمانده بود

                     وقتی من آمدم

نوشته شده در شنبه 15 بهمن 1390ساعت 19:59 توسط بهار| 33 نظر|

Design By : Mihantheme