تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

 

بیشتر از هشت سال دنبال جواب سوالای خلقت بودم(ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم) از عرفان شروع کردم به فلسفه رسیدم و بعد از یه دوره نیهیلیستیت و اومانیسمیت دوباره سر از عرفان در آوردم وامروز بالاخره بعد از سپری کردن این راه پراز فراز و نشیب جواب یکی از سوالامو پیدا کردم، اینکه آدم چرا خلق شده؟؟؟؟


میدونید آدم دقیقاً برا فضولی خلق شده برا اینکه سر در بیاره کی چی کار می کنه؟ با کی می گرده؟ چرا اینجاس؟ چرا اونجاس؟ این چیه؟ اون چیه؟ و جالبتر اینکه اصلاً کاری به حقیقت نداره ، چشمش می بینه، گوشش می شنوه و... مغزش جواب میده ، این فوق العاده س.به این میگن اشرف مخلوقات.مخصوصاً نژاد آریائیش.

نوشته شده در دوشنبه 1 اسفند 1390ساعت 15:31 توسط بهار| 21 نظر|

Design By : Mihantheme