تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های مرد، دردآور است که من آزاد نباشم تا او به گناه نیفتد، فرم بدنم بیشتر از افکارم به چشمهایش می آیند،تأسف بار است که باید لباسهایم را به میزان ایمان او تنظیم کنم.

نوشته شده در جمعه 22 اردیبهشت 1391ساعت 13:42 توسط بهار|

Design By : Mihantheme