تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

http://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF/337895739642022

نوشته شده در سه‌شنبه 23 آبان 1391ساعت 09:13 توسط بهار| 11 نظر|

Design By : Mihantheme