تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

یک مشت کودکی
چرخ می زند در من
گیج می خورم 
چون خلسه ای 
که با انحنای دود
هم وزن می رقصد.
نوشته شده در جمعه 8 دی 1391ساعت 11:45 توسط بهار| 33 نظر|

Design By : Mihantheme