تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

تو را من "خوب" می دیدم

تو را ای "خوب"  ، من "خوب" می دیدم

توان خوب دیدن را به چشمانم تو بودی یاد دادی که دارد

تو در یادم بسان یک پَیَمبَر که در قومش عناد و منکرش جز خویش ِ خویشش نیست می مانی

تو را ای دوست من از یادم نخواهم برد

تو را سوگند، نگاهت را از آن نیلی ترین ِ آسمانی که بگفتی برنداری

که من پرواز روحت را بدون پَر ، بدون بال به سوی اوج می بینم

تو انسان بودنت در باورم را چو اعجاز پَیَمبَر گونه ات اثبات کردی

تو را ای دوست من از یادم نخواهم برد، هرگز.

نوشته شده در دوشنبه 26 فروردین 1392ساعت 22:24 توسط بهار| 23 نظر|

Design By : Mihantheme