تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

این حوالی

دوردستی ست

مردمانش ، نگران همه چیزند

به جز،

رشته ی پوسیده ی پیونده ی دلها با هم

نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392ساعت 20:51 توسط بهار| 16 نظر|

Design By : Mihantheme