تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

غروب خرداد است

جا مانده جایی

کمی آنطرف تر

صدای پرندگانی

که لهجه شان می خورد

مهاجر باشند

نوشته شده در چهارشنبه 17 خرداد 1391ساعت 12:53 توسط بهار| 45 نظر|

Design By : Mihantheme