تا رهایی

خوشا رهایی،خوشا اگر نه رها زیستن،مردن به رهایی.شاملو

آمده ام ترک کنم زخمهایم را

دستهای هرکه می خواهد

شور باشد دگر...

نوشته شده در شنبه 25 شهریور 1391ساعت 22:22 توسط بهار| 30 نظر|

Design By : Mihantheme